Vitbok

Styrelsen för AB Eesti Maja – Estniska huset (publ) 

Vitbok rörande de senaste årens händelseutveckling i Eesti Maja

Varför skriver vi en ”vitbok” om Eesti Maja? Räcker det inte med det som kommuniceras i samband med bolagsstämman? Styrelsen anser att det är nödvändigt att komplettera den ”formella” informationen med att beskriva den händelseutveckling som inte ryms i en årsredovisning eller i den muntliga informationen som ges på bolagsstämman.

Vi försöker beskriva den miljö som omger AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), nedan kallat Eesti Maja, samt de svårigheter som styrelsen stött på i samarbetet med bolagets tidigare befattningshavare under det gångna året.

De informationskanaler som funnits till buds för styrelsen har varit insändare och debattartiklar i Eesti Päevaleht, men det har inte varit tillräckligt av flera skäl. Speciellt inte nu, när Eesti Majas förre VD utnämnts till ansvarig utgivare och chefredaktör på Eesti Päevaleht. Något som tydligt har inverkat på den journalistiska bedömningen om vad som publiceras om Eesti Maja.

Detta har bland annat tvingat Eesti Maja att etablera en egen informationskanal i form av återkommande Info-brev som distribueras via mail till alla intresserade.

Läs hela vitboken här