Info-brev från styrelsen och protokoll

AB Eesti Majas styrelse och VD

Mats Adamson, ordförande

Mart Maandi
Henri Malvet
Andres Muld

Mark Teose

Taave Sööt Vahermägi, VD

Protokoll årsmöte/bolagsstämma

Bolagsstämma 19 maj 2021

Extra bolagsstämma 30 dec 2020

Bolagsstämma 14 maj 2020

Infobrev från styrelsen