Aktiviteter och utställningar

Kärnverksamheten Verksamheter och utställningar

I anslutning till festvåningen finns också en lokal avsedd för konstutställningar.

Här finns också Estniska kultursamfundet samt AB Estniska Husets kontor.

Föreningar Kulturellt.

Estniska föreningar, sammanslutningar och sångkörer har genom åren regelbundet använt Estniska Husets festvåning och anslutande lokaler.

Se också Sverigeesternas Förbund