Vad händer i huset?


Kärnverksamheten
Estniska organisationer.


Här hittar du information om våra aktiviteter och utställningar.

Föreningar
Kulturellt.


Estniska husets utrymmen har genom åren använts regelbundet av sångkörer, tennisklubben SET, bridgespelare, filatelister, Estniska Etnografiska Föreningen Triinu, många olika slags intressegrupper och akademiska, kulturella, vetenskapliga och övriga ideella föreningar och organisationer.

Intill festvåningen
Konstutställningar.


Intill festvåningen finns en lokal för konstutställningar. Här finns även lokaler för Estniska Kultursamfundet och AB Estniska Husets kontor.

Se också
Sverigeesternas Förbund